Штампа

ПРОДУЖЕЊЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

Поштовани ученици, родитељи и упосленици,

На основу дописа Министарства просвете, науке и техолошког развоја Bpoj: 601-00-00003/2020-15 од 12.02.2020. године 

Продужен је зимски распуст до 21.02.2020. године а први наставни дан је 24.02.2020. године.

Свим ученицима желимо да пријатно и у здрављу проведу остатак зимског распуста.