Штампа

Набавке на које се закон не примењује 2023 позиви

06.06.2023. године
Материјал за одржавање возила:
-Позив за подношење понуда

13.06.2023. године
Материјал за одржавање возила:
-Обавештење о најповољнијем понуђачу

 25.07.2023. године
Набавка, постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације

-Позив за подношење понуда

28.07.2023. године

Појашњење позива за Набавку за постављење и повезиве громобрана по израђеном пројекту.
На основу захтева за појашњењем обрасца бр.3, упућеном школи телефонским путем од стране једног понуђача , обавештавамо Вас да у обрасцу 3, цене треба исказати са пдв-ом односно укупном ценом за плаћање.

 07.08.2023. године
Набавка, постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације
-Обавештење о најповољнијем понуђачу 

Још чланака...