Штампа

Образовање одраслих

Образовање одраслих

Образовање одраслих је део јединственог система образовања Републике Србије, који обезбеђује одраслима током целог живота стицање компетенција и квалификација потребних за лични и професионални развој, рад и запошљавање, као и друштвено одговорно понашање. Образовање одраслих остварује се као формално, неформално и информално учење.

Наша школа у оквиру ЈПОА организује стручне, сертификоване обуке За одраслепојединце који имају потребу за новим знањима и вештинама, засноване на потребама привреде и тржишта рада. Програми обука су усмерени на исходе и пружају могућност појединцима различитих животних доби и са различитим нивоима образовања да усаврше своје вештине и знања или стекну нове стручне компетенције и тако повећају могућности за запошљавање. Квалитет се обезбеђује кроз стандардизоване програме, образовање у условима сличним реалном радном окружењу и стручни кадар са искуством и усавршавањем у раду са одраслим полазницима. Резултат су појединци са одговарајућим знањима, вештинама, спремни за компетентно обављање посла одмах након завршене обуке.

Тим за реализацију обука у неформалном образовању у школској 2023/2024. чине :

На основу Решења о сагласности за проширену делатност образовања одраслих бр. 022-05-00530/94-03 од 14.12.2012. и Решења о одобравању статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих бр. 611-00-00317/2017-03 од 30.04.2018. које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, школа врши обуке у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада метала.

 

 

Назив обуке (ЈПОА ОО)

Бр. решења

Назив исправе која се издаје након савладане обуке

Обука за извођење браварско-заваривачких и електричарских радова

611-00-00317/2017-03 од 30.04.2018.

Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција

Обука за СО2 заваривање са атестом– 135 (МАГ)

611-00-00988/2018-03 од 28.05.2019.

Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција

Обука за аргонско заваривање са атестом 141 (ТИГ)

611-00-00982/2018-03 од 06.06.2019.

Уверење о делимично оствареном стандарду стручних компетенција

Обука за дијагностику и техничко одржавање возила

022-05-00068/2021-03 од 15.07.2022.

Уверење за делимично остварен стандард стручних компетенција

       

Мисија

Образовање ученика и одраслих за наставак школовања и укључивање у процес рада кроз примену савремених програма и наставних средстава, облика и метода рада.

Оспособљавање и обуку одраслих која се бави развијањем и реализацијом програма стручних обука који су реална рефлексија индивидуалних потреба и потреба тржишта рада, односно послодаваца.

Визија

Центар тежи да постане најрелевантнији регионални ресурсни центар компетенција за целоживотно учење и стицање квалификација кроз неформално образовање и признавање претходног учења, који успева да предвиди трендове привредног развоја и на основу њих понуди обуке које ће задовољити потребе за одређеним компетенцијама и тиме обезбедити социјално-економски раст и развој региона и земље у целини.

 

Штампа

Додела сертификата

У тренинг центру наше школе подељени су сертификати и међународно признати атести трећој групи полазника обуке за електролучно и CO2 заваривање. Обука за младе завариваче реализована је у оквиру активних мера запошљавања кроз пројекат „Подстицање запошљавања младих“ који спроводи немачка организација за међународну сарадњу GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) у сарадњи са Министарством омладине и спорта, као водећим партнером, Националном службом за запошљавање ,Градом Лесковцем и ТШ „Раде Металац“, као кључним партнерима.

 47294034 2394405570787014 3216566647959584768 n

47379715 1059567904217201 1569912298758209536 n

Штампа

У нашој школи почела прва обука за завариваче у оквиру пројекта „Подстицање запошљавања младих“

Прошле недеље, у тренинг центру наше школе, почела је обука за младе завариваче у оквиру активних мера запошљавања кроз пројекат „Подстицање запошљавања младих“ које спроводи немачка организација за међународну сарадњу GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) у сарадњи са Министарством омладине и спорта, као водећим партнером, Националном службом за запошљавање и Градом Лесковцем, као кључним партнерима.

Ова краткорочна стручна обука полазницима омогућава стицање вештина уа рад на одређеном послу у овом случају на послу заваривача и то за МИГ МАГ и ТИГ поступак.

Наком исказаног великог интересовања за похађање обуке и извршеног процеса селекције одабрано је осам полазника који су испунили критеријуме за похађање , прве по реду, обуке за заваривање у Техничкој школи „раде Металац“ у Лесковцу.

V1

Обука ће трајати до 17. маја. Након њеног завршетка будући млади заваривачи добиће и међунсродно признат сертификат.

v2

Овим путем свим полазницима честитамо и желимо срецан и успешан рад.

Штампа

Почела обука заваривача

У понедељак 3. априла почиње обука осуђених лица који казну издражавају у Окружном затвору у Лесковцу. Петорица осуђеника проћи ће дво и по месечну обуку за вариоце тачније за електролучно заваривње  која ће бити реализована у Техничкој школи „Раде Металац“ у Лесковцу. 
DSCN0491

 

Циљ активности, коју спроводе Министарство правде и Регионални центар за континуирано образовање одраслих Техничке школе,  је ресоцијализација и реинтеграција осуђених лица у друштвену заједницу по завршетку казне затвора. По завршетку обуке осуђена лица добијају одговарајући сертификат и међународно признат атест.

 

Пре пар месеци завршена је обука за аргонско и електролучно заваривање коју су прошла шесторица полазника.

Иначе, Регионални центар за континуирано образовање одраслих нудиобуке за аргонско,2 и електролучно заваривање ; уградњу и одржавање инсталација водовода, грејања и одвода, употребљених вода савременим цевним системима; монтажу клима уређаја; одржавање расхладних уређаја; уградњу соларног грејања, обуке из страних језика, обуке из области информационих технологија (основна информатичка обука, веб дизајн, графички дизајн, сервисер персоналних рачунара, обука за рад у програмским пакетима за верификована подручја рада :MS Office,Internet Explorer,AutoCAD,Solid Works,Pro engineer,Pro Desktop Pro), обуку за сервисирање уређаја у домаћинству, за инсталацију оперативних система на рачунару,за одржавање мотора и  моторних возила, за коришћење опреме и средстава за заштиту на раду, руковање ЦНЦ машинама, за коришћење опреме и средстава за заштиту на раду...

DSCN1944

          Регионални центар за континуирано образовање одраслих у Лесковцу једина је верификована установа за обављање ове делатности на територији Јабланичког округа.