Штампа

САОБРАЋАЈ

Штампа

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електротехничар рачунара
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Рачунари
-Електрична мерења и Мерења у електроници
-Електроника I и II
-Програмирање
-Основе аутоматског управљања
-Рачунарске мреже и комникације

 Теме за практичан рад:
-Рачунари
-Програмирање
-Основе аутоматског управљања
-Рачунарске мреже и комуникације

 

Електротехничар мултимедија
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Основе аудиотехнике
-Основе видеотехнике
-Производња мултимедијалног садржаја
-Примењена аудио/видео техника
-Софтверски мултимедијални алати

 Теме за практичан рад:
-Освове судиотехнике
-Основе видеотехнике
-Производња мултимедијалног садржаја
-Примењена аудио/видео техника
-Софтверски мултимедијални алати

 

Електротехничар енергетике
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Електрична мерења и Мерења у енергетици
-Електроника у енергетици
-Електричне инсталације и осветљење
-Електричне мреже
-Електрична постројења
-Електричне машине
-Основе аутоматског управљања

 

Теме за практичан рад:
-Електричне инсталације и осветљење
-Пројектовање електричних инсталација и осветљењ
-Електричне мреже
-Електрична постројења
-Електричне машине
-Основе аутоматског управљања
-Обновљиви извори енергије

 

Eлектромеханичар за
термичке и расхладне уређаје
Теме и питања за завршни испит

 

Штампа

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Машински техничар за компјутерско конструисање
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Mашински елементи
-Конструисање
-Испитивање машинских конструкција

Теме за матурски практичан рад:

-Конструисање
-Моделирање машинских елемената и конструкција

Техничар за компјутерско управљање
Питања из изборног предмета:


ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

Шаблони за израду практичног дела (професор Гајић Александар)

-Насловна страна матурског рада
-Питања из теоријског дела за матурски рад
-Начин оцењивања матурског рада (практични део)
-Слике алата за потребе матурског рада

Пројектовање технолошких система_питања - Милош Дугалић

Техничар за роботику

Испитна питања за изборне предмете

 Теме за матурски практичан рад

Машински техничар моторних возила

Испитна питања за изборне предмете

Теме за матурски практичан рад