Штампа

Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике је образовни профил у оквиру кога се школују ученици четвртог степена стручне спреме потребни за рад у области електроенергетике. Спектар запошљавања са дипломом овог образовног профила је веома широк: пројектни бирои, електропривредна предузећа, индустријски производни објекти итд.

EE2      EE3

Ученици овог образовног профила оспособљавају се за обављање следећих послова:

  • Учешће у изради пројектне документације: електроенергетских постројења,ел. мрежа,електричних инсталација,електромоторних погона…,
  • конструкција и израда електричних машина: (ел. трансформатора,асинхроних машина, синхроних машина , ел. машина једносмерне струје , уређаја енергетске електронике…)
  • учешће у лабораторијским испитивањима,
  • рад на мерењу , контроли и испитивању исправности заштитних уређаја и система уземљења ,
  • монтажа ,одржавање и ремонт електричне опреме, електричних инсталација, осветљења,мрежа и постројења.

       EE1

       Техничка школа “Раде Металац “ поседује велики број савремено опремљених кабинета и лабораторија ,тако да ученици поред теоријских могу усвојити и квалитетна практична знања.