Штампа

АУТОЕЛЕКТРИЧАР

Савремене технологије у аутомобилској индустрији довеле су до тога да је овај  образовни профил у знатно осавремењен.
Планови и програми су у потпуности прилагођенида ученике оспособе за сервисирање и одржавање  електричних и електронских уређаја и апарата у аутомобилама нових генерација.

Поред неопходних знања изелектротехнике савремени аутоелектричари морају имати и додатна знања изелектронике, рачунарске технике и информационих технологија као и аутоматике и механике мотора.
На савременим во
зилима  кварови се проналазе помоћу рачунара употребом уређаја за аутодијагностику и посебног софтвера. За отклањање кварова потребни су специјални алати и уређаји.

                    2
Настава се и
зводи  у савременим кабинетима и радионицама школе. Своја  теоретска знања и практичне вештине изшколе ученици усавршавају у реномираним аутоелектричарским радионицама, тако да су након школовања у потпуности оспособљени за самосталан рад.

Након завршетка школовања ученици ће стећи следеће стручне компетенције:

-Постављање електричне инсталације и мрежне опреме на возилима
-Проналажење и отклањање кварова на инсталацијама и мрежној опреми возила
-Одржавање, испитивање, поправљање и замена електричних и електронских уређаја на возилима
-Модификовање и надоградња електричних и електронских системе на возилима
онтролу квалитета извршених аутоелектричарских радова у складу са нормативима и другим прописима
-Планирање и организовање аутоелектричарских послова
-Вођење документације аутоелектричарских радова

Наставни план и програм- АУТОЕЛЕКТРИЧАР.