Штампа

Техничар за роботику JALE SE 4D17S

TRobotikeНа сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављен је допунски конкурс за упис ученика осмог разреда у I разред средње школе за школску 2015/2016. г. Наша школа је добила потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја да за предстојећу школску годину уписује занимање ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ - JALE SE 4D17S - (30 - УЧЕНИКА). Допуну конкурса у pdf формату можете преузети на линковима испод.

Допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2015/2016. г.

Konkurs

Штампа

Додела плакете "Божидар Костић"

ДЕЈАН ЛАЗАРЕВИЋ И НИКОЛА ЈАНКОВИЋ НОСИОЦИ ПЛАКЕТЕ "БОЖИДАР КОСТИЋ"

Ове школске године, на самом њеном крају Стручно веће за машинство и обраду метала наше школе најистакнутијим ученицима из машинства и обраде метала у трећем и четвртом степену уручене су плакете "Божидар Костић". Овогодишњи добитници плакете су Дејан Лазаревић (III) и Никола Јанковић (IV), учесници републичког такмичења.

Plaketa

Ђацима је плакете уручио професор наше школе Предраг Костић, иначе син покојног Божидара Костића.

Иначе, Божидар Костић био је професор Техничке школе у којој је завршио трећи па потом четврти степен средњег стручног образовања након чега Машински факултет. Старије колеге кажу да је Божидар Костић имао дара да направи изузетан спој теорије и праксе, да је увео много иновација у настави, да је био сталожен, темељан, озбиљан и надасве добар човек и колега.

Стручно веће за машинство и обраду метала награђеним ученицима пожелело је пуно упеха у даљем школовању и професионалном усавршавању.

Штампа

Машински техничар за компјутерско конструисање

Савремено занимање машинске струке. По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити оспособљен за:

  • обликовање и техничко дефинисање машинских елемената и конструкција,
  • моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената,
  • моделирање машинских склопова и конструкција,mtkk
  • генерисање техничке документације.

Ученици у току школовања користе савремене програмске пакете (AutoCAD, Autodesk Inventor, InventorCAM, MasterCAM, ArtCAM) за цртање и пројектовање. Поред општеобразовних у школи се изучавају и стручни предмети и предмети везани за непосредну примену компјутера. У оквиру ових предмета ученици се упознају са структуром рачунарског система и разним програмима: за обраду текста, за рад са табелама, за израду техничких цртежа, за тродимензионално моделирање, за симулацију обраде резањем, за генерисање програма за ЦНЦ машине. Настава из ове групе предмета се одвија у рачунарским кабинетима где на једном рачунаром ради један ученик. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.

Штампа

Машински техничар моторних возила

Ово је образовни профил на коме ученици стичу теоријска и практична знања о:

  • моторима,mercedes
  • моторним возилима и њиховој опреми,
  • начину функционисања,
  • правилној експлоатацији и одржавању,
  • као и о основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима. У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије. Ово занимање даје проходност на многе факултете. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.

Штампа

Инсталатер

AniinstИнсталатер је трогодишње занимање. То је право занимање за оне који желе да се баве уградњом и реконструкцијом водоводне као и грејне инсталације.solpanel Постављају, контролишу, одржавају и поправљају топлотне уређаје, расхладне уређаје Постављају, контролишу, одржавају и поправљају топлотне уређаје, расхладне уређаје и уређаје за климатизацију. Да би се ови послови квалитетно обављали инсталатери се оспособљавају да знају читати цтрежа (пројектну документацију) инсталација, одредити потребне количине материјала за инсталацију, те обавити још низ послова као што је резање цеви, савијање, спајање, израда прирубница, навоја и слично. Оспособљени су да наком монтирања испитају рад система. Занимање оваквог профила је потребно сваком предузећу а даје могућност и за самосталан рад. Раду у затвореним или полузатвореним просторијама. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.