Штампа

Додела плакете "Божидар Костић"

ДЕЈАН ЛАЗАРЕВИЋ И НИКОЛА ЈАНКОВИЋ НОСИОЦИ ПЛАКЕТЕ "БОЖИДАР КОСТИЋ"

Ове школске године, на самом њеном крају Стручно веће за машинство и обраду метала наше школе најистакнутијим ученицима из машинства и обраде метала у трећем и четвртом степену уручене су плакете "Божидар Костић". Овогодишњи добитници плакете су Дејан Лазаревић (III) и Никола Јанковић (IV), учесници републичког такмичења.

Plaketa

Ђацима је плакете уручио професор наше школе Предраг Костић, иначе син покојног Божидара Костића.

Иначе, Божидар Костић био је професор Техничке школе у којој је завршио трећи па потом четврти степен средњег стручног образовања након чега Машински факултет. Старије колеге кажу да је Божидар Костић имао дара да направи изузетан спој теорије и праксе, да је увео много иновација у настави, да је био сталожен, темељан, озбиљан и надасве добар човек и колега.

Стручно веће за машинство и обраду метала награђеним ученицима пожелело је пуно упеха у даљем школовању и професионалном усавршавању.

Штампа

Машински техничар за компјутерско конструисање

Савремено занимање машинске струке. По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити оспособљен за:

 • обликовање и техничко дефинисање машинских елемената и конструкција,
 • моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената,
 • моделирање машинских склопова и конструкција,mtkk
 • генерисање техничке документације.

Ученици у току школовања користе савремене програмске пакете (AutoCAD, Autodesk Inventor, InventorCAM, MasterCAM, ArtCAM) за цртање и пројектовање. Поред општеобразовних у школи се изучавају и стручни предмети и предмети везани за непосредну примену компјутера. У оквиру ових предмета ученици се упознају са структуром рачунарског система и разним програмима: за обраду текста, за рад са табелама, за израду техничких цртежа, за тродимензионално моделирање, за симулацију обраде резањем, за генерисање програма за ЦНЦ машине. Настава из ове групе предмета се одвија у рачунарским кабинетима где на једном рачунаром ради један ученик. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.

Штампа

Машински техничар моторних возила

Проучава функционално стање моторних возила. Обучен је за технички преглед разних врста мотора, прати актуелне потребе муштерија за одређеним деловима и прикупља нова знања о моторним возилима у складу са новинама на данашњем тржишту. Врши сервис возила и обучен је за њихов ремонт и одржавање.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

 • Дијагностику исправности мотора и моторних возила
 • Оперативно вођење поправке и сервисирања возила у сервису, као и технолошког поступка поправке
 • Оперативно вођење техничког прегледа
 • Праћење експлоатационо техничких карактеристика возила
 • Оперативно праћење ремонта моторних возила
 • Праћење потреба за резервним деловима
 • Оперативно праћење производње и одржавања моторних возила

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима. У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије. Ово занимање даје проходност на многе факултете. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.

mercedes car-engine-231213 640

 

Штампа

Инсталатер

AniinstИнсталатер је трогодишње занимање. То је право занимање за оне који желе да се баве уградњом и реконструкцијом водоводне као и грејне инсталације.solpanel Постављају, контролишу, одржавају и поправљају топлотне уређаје, расхладне уређаје Постављају, контролишу, одржавају и поправљају топлотне уређаје, расхладне уређаје и уређаје за климатизацију. Да би се ови послови квалитетно обављали инсталатери се оспособљавају да знају читати цтрежа (пројектну документацију) инсталација, одредити потребне количине материјала за инсталацију, те обавити још низ послова као што је резање цеви, савијање, спајање, израда прирубница, навоја и слично. Оспособљени су да наком монтирања испитају рад система. Занимање оваквог профила је потребно сваком предузећу а даје могућност и за самосталан рад. Раду у затвореним или полузатвореним просторијама. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.