Штампа

Инсталатер

AniinstИнсталатер је трогодишње занимање. То је право занимање за оне који желе да се баве уградњом и реконструкцијом водоводне као и грејне инсталације.solpanel Постављају, контролишу, одржавају и поправљају топлотне уређаје, расхладне уређаје Постављају, контролишу, одржавају и поправљају топлотне уређаје, расхладне уређаје и уређаје за климатизацију. Да би се ови послови квалитетно обављали инсталатери се оспособљавају да знају читати цтрежа (пројектну документацију) инсталација, одредити потребне количине материјала за инсталацију, те обавити још низ послова као што је резање цеви, савијање, спајање, израда прирубница, навоја и слично. Оспособљени су да наком монтирања испитају рад система. Занимање оваквог профила је потребно сваком предузећу а даје могућност и за самосталан рад. Раду у затвореним или полузатвореним просторијама. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.