Штампа

Посета Техничкој школи у Пожеги

 У уторак 28.03.2023. године, у оквиру регионалног пројекта "Унапређење квалитета средњег стручног образовања кроз јачање улоге организатора практичне наставе", прдставници наше школе посетили су Техничку школу у Пожеги.

R1

 Кроз радионицу, представници техничких школа из Пожеге, Лесковца и Крушевца и представници компанија из Пожеге, разменили су искуства у ореганизацији дуалног образовања тј. обављање практичних облика наставе и учења кроз рад у компанијама.

Истакнуте су и предности  чвршћег повезивања школа и компанија по дуалном моделу школовања ученика.

Као пример добре праксе организована је посета  Центру савремених технологија Техничке школе Пожега а након тога и посета  компанији ИНМОЛД где су присутни стекли непосредни увид у обављање ПН ученика у овој компанији.

                       
        TC1.jpg                IN1

Наша школа је једна од десет пилот школа у пројекту а школу су представљали директор Данко Данковић, помоћници директора Игор Арсић и Братисалав Јовић и организатор практичне наставе Зран Нешић.

Организатор пројекта је ОEАД- Аустрија и Образовни форум- Србија.

Штампа

Јачање улоге организатора практичне наставе

У четвртак 02.03.2023. године, у Хотелу М у Београду, одржан је семинар за представнике десет школа, у оквиру регионалног пројекта "Унапређење квалитета средњег стручног образовања кроз јачање улоге организатора практичне наставе". Наша школа је једна од десет пилот школа у пројекту а школу су представљали директор Данко Данковић, помоћник директора Игор Арсић и организатор практичне наставе Зран Нешић.

OEAD 02.03.2023 n

Организатор пројекта је ОEАД- Аустрија i Образовни форум- Србија.