Штампа

Превазилажење дигиталног јаза развојем ИКТ вештина младих људи у Србији

Наша школа је једна од 50 среедњих школа у Републици Србији која је изабрана да учествује у пројекту:,,Превазилажење дигиталног јаза развојем ИКТ вештина младих људи у Србији” (енг. Bridging the Digital Gap with Growing ICT Skills of Young People in Serbia).

Основна идеја пројекта је да се кроз едукацију средњошколских наставника и омогућавање приступа средњим школама материјалима и глобалном систему Cisco академија, обезбеди могућност за развој ИКТ вештина младих људи у Србији, што треба да доведе до лакшег превазилажења дигиталног јаза и допринесе бољем запошљавању.