Штампа

Развој међупредметних компетенција

У петак, 11.01.2019. у оквиру рада тима за развој међупредметних компетенција, Марјановић Светлана, професорица историје је одржала час на коме је приказан развој скоро свих међупредметних компетенција. Тема часа су догађаји везани за Први Светски рат и Версајски споразум. На часу су ученици показали одлично знање из ове теме, одговарајући на питања професорице Светлане. Уз коришћење садржаја са интернета, приказали су неке од догађаја везане за ову тему. Снимили су видео записе и уз помоћ рачунара и пројектора приказали су своја истраживања везана за Први Светски рат. До краја часа, уз играње улога представника Енглеске, Француске и Немачке је одржана Версајска конференција и заједно са члановима комисије направљен је Версајски споразум. 

Припрема за час може се видети овде. По оцени десет колегиница које су присуствовале овом часу, развијају се скоро све међупредметне компетенције.

50330808 2438124166199122 5784389128787329024 n

У оквиру рада тима, у току јесени, 2018. у Техничкој школи одржане су три обуке за упознавање колектива са међупредметним компетенцијама. Обукама које су одржали Ангела Митић Младеновић, Данко Данковић и Игор Арсић, присуствовали су скоро сви професори Техничке школе.