Штампа

Огледни час

У оквиру плана рада тима за међупредметне компетенције 17. септембра 2019. године професор српског језика и књижевности, Виолета Митровић, у сарадњи са гинекологом Саветовалишта за младе Дечјег диспанзера лесковачког Дома здравља др Јасмином Здравковић, одржала је огледни час у одељењу III-1 на коме је приказанa компетенцијa Одговоран однос према здрављу. Тема часа је била живот и дело француског симболисте Шарла Бодлера.

1

2

Ученици су са пажњом слушали излагање лекара, усвојили битне информације о заштити свог здравља. Евалуација часа од стране ученика и присутних колега била је на задовољавајућем нивоу.