Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2022/2023

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 13.09.2022. године.

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 23.09.2022. године

Отварање понуда биће 28.09.2022. у 12:00 сати

Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2021/2022

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 14.09.2021. године.

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 24.09.2021. године

Отварање понуда биће 29.09.2021. у 12:00 сати

Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2020/2021

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде за  фотографисање ученика и свих манифестација у школи.

Позивамо све заинтересоване да поднесу пријаве за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 18.09.2020. до 12 сати