Штампа

КРАЉИЦА за школски шах

ПРОБЛЕМ ТИМ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
problem DSC 0014
  Ученици одељења III_2

Захваљујући знању које су стекли из предмета:

1. Компјутерска графика

2. Моделирање машинских елемената и конструкција и

3. Пројектовања технолошких система

Тимским радом су дошли до идејног решења проблема. Наиме користећи савремени алат Autodesk Inventor за пројектовање из области машинства ученици су измоделирали краљицу. Модел краљице се види на слици десно.

Након моделирања, помоћу програма InventorCAM генерисан је G-код за дату краљицу на основу ког је на CNC стругу направљена иста што се може видети у приложеном видеу. 

Програмирање и подешавање CNC струга урадио је ученик Никола Савић. 

kraljica