Штампа

Ланац знања

Игра ланац знања служи обнављању градива. За игру су потребне картице на којима је са једне стране одговор, а са друге постављено ново питање. На једној картици је само питање, а на једној само одговор. Игру почиње ученик који има само питање читајући питање. Ученик код кога је одговор чита одговор и поставља питање са друге стране картице. Игра се завршава ка да ученик прочита одговор и на својој картици нема питање.

Опис игре - питања и одговори

Картице за први део

Картице за други део

Аутор картица за игру Ланац знања Ангела Митић Младеновић

Штампа

Математика - други разред, наставник Ангела Митић Младеновић

Експоненцијалне једначине - задаци за вежбу

Експоненцијалне једначине 

Експоненцијална функција - Ангела Митић Младеновић, Наташа Стојановић, Данко Данковић,

База знања за средњу школу, предмет Математика, школска 2009-2010. година.

Сајт Креативне школе http://www.kreativnaskola.rs/ 

 

Овде можете видети задатке за трећи писмени задатак из 2011. године код проф. Ангеле ММ

Графичко решавање експоненцијалних једначина

Контролни задатак  из 2011- тригонометрија

Тригонометријске једначине