Штампа

Ланац знања

Игра ланац знања служи обнављању градива. За игру су потребне картице на којима је са једне стране одговор, а са друге постављено ново питање. На једној картици је само питање, а на једној само одговор. Игру почиње ученик који има само питање читајући питање. Ученик код кога је одговор чита одговор и поставља питање са друге стране картице. Игра се завршава ка да ученик прочита одговор и на својој картици нема питање.

Опис игре - питања и одговори

Картице за први део

Картице за други део

Аутор картица за игру Ланац знања Ангела Митић Младеновић