Штампа

Термини ванредних испита 2021-22

Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2021/2022

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 14.09.2021. године.

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 24.09.2021. године

Отварање понуда биће 29.09.2021. у 12:00 сати