Штампа

Радионица за ученике

У четвртак, 3.10.2019. године, за ученике наше школе одржана је радионица на тему „Девијантно понашање младих“. То је прва је од четири радионице које ће се реализовати у наредном периоду.

Radionica 1

Удружење „Апел“ из Лесковца, у сарадњи са Центром за социјални рад, реализује пројекат подржан од стране Одељења за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца.

Пројекат је замишљен тако што се планира реализација 4 радионице на следеће теме:

  •          Девијантно понашање младих
  •          Ненасилна комуникација
  •          Насиље у породици и међу вршњацима и
  •          Доношење одлука у периоду адолесценције.

Циљ је да млади људи стекну вештине које ће им помоћи да науче да доносе одлуке, да буду креативни и критични, развијају емпатију за друге, изграђују здраве односе са вршњацима и негују здраве стилове живота.