Штампа

Школски програм 2018/19-2021/22

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

1. Електронске обрасце попуњавати искључиво ћириличним писмом

2. Попуњене електронске обрасце снимити са екстензијом .doc (Office 2003 и старији)

3. Формат назива попуњеног електронског обрасца:

Naziv predmeta_razred-odeljenje

(Пример: Fizicko_Vaspitanje_I-2)

4. Приликом дефинисања назива попуњеног електронског обрасца користити искључиво енглеску латиницу

Обрасци:

Шаблон школски програм КЛАСИЧНИ наставни планови и програми

Шаблон школски програм КЛАСИЧНИ наставни планови и програми-ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ 

Шаблон школски програм наставни план и програм ПО ИСХОДИМА

Шаблон школски програм наставни план и програм ПО ИСХОДИМА-ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ

Наставни планови:

Nastavni planovi