Штампа

Наставни планови и програми и планови и програми наставе и учења за школску 2022/2023. годину

Школска 2022/2023. година

Табела образовних профила по разредима са бројевима просветних гласника:

https://1drv.ms/b/s!AuFmBQo5-JnaiH56P3YZhp8Y5Jum?e=HHcTbR

Табела образовних профила са табелама општеобразовних и стручних предмета

и линковима ка просветним гласницима:

https://1drv.ms/b/s!AuFmBQo5-JnajQKgi0VNGG6kVUjh?e=dZVaZv

Важеће просветне гласнике можете пронаћи на следећем линку:

https://1drv.ms/u/s!AuFmBQo5-JnahwdBOxdD_G3XLOgG?e=CmeMfW