Штампа

Машински техничар за компјутерско конструисање

Савремено занимање машинске струке. По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити оспособљен за:

  • обликовање и техничко дефинисање машинских елемената и конструкција,
  • моделирање стандардних и нестандардних машинских елемената,
  • моделирање машинских склопова и конструкција,mtkk
  • генерисање техничке документације.

Ученици у току школовања користе савремене програмске пакете (AutoCAD, Autodesk Inventor, InventorCAM, MasterCAM, ArtCAM) за цртање и пројектовање. Поред општеобразовних у школи се изучавају и стручни предмети и предмети везани за непосредну примену компјутера. У оквиру ових предмета ученици се упознају са структуром рачунарског система и разним програмима: за обраду текста, за рад са табелама, за израду техничких цртежа, за тродимензионално моделирање, за симулацију обраде резањем, за генерисање програма за ЦНЦ машине. Настава из ове групе предмета се одвија у рачунарским кабинетима где на једном рачунаром ради један ученик. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.