Штампа

Scientix конференција- Креативне и савремене СТЕМ образовне праксе

У периоду од 10. до 11. децембра 2021. године у Београду у хотелу Royal Inn и Центру за промоцију науке, директор школе Данко Данковић, помоћник директора Игор Арсић и организатор образовања одраслих Татјана Динић присуствовали су Конференцији Scientix- Креативне и савремене СТЕМ образовне праксе.
Scientix je највећа европска заједница у области природних наука у Европи и промовише и подржава сарадњу на европском нивоу у настави, истраживању и стратешком планирању СТЕМ образовања.

Steam pnSCI p

СТЕAМ је систем за успех ученика у свим областима. Енглески појам СТЕМ јавља се као акроним, који упућује на неколико академских дисциплина: наука (science), технологија (technology), инжењеринг (engineering) уметност (art) и математика (mathematics).
Овај појам се односи пре свега на школе, које унутар понуђених образовних програма и модула фаворизују образовање, кључно за развој научнотехнолошке сфере.

CPN n

  Усклопу Scientix конференцие одржан је Мејкерс форум где се разматралоо     могућностима напредовања Мејкерс спејса у нашем граду и на који начин наша   школа може бити укључена, али и на који начин можемо ми као школа постати и   део пројекта Центра за промоцију науке који у Лесковцу функционише у оквиру   Центра за стручно усавршавање.
У оквиру пројекта DoSE, финансираног из оквира Еразмус+, у ком еучествује и   Центар за промоцију наукеутврђени су критеријуми и циљеви међународног   такмичења за најбољи ресурс из СТЕАМ домена, развијен од стране ученика и   наставника у школама, под називом STEAM challenge, који ће бити организован   током 2022. Године.

На овом европском пројекту, ЦПН је партнер заједно са колегама из Литваније, Финске, Белгије, Немачке, Холандије и Естоније.
Циљ пројекта DoSE је да пружи подршку школама широм Европе у побољшању постојећих СТЕАМ приступа и њиховом обогаћивању специфичним елементима уметничког стваралаштва, као и подстицању младих да се приближе науци, развијају научна знања и опредељују се за научне каријере. Конференцију је подржала и Фондација Ана и Вледе Дивац.

STEAM n

Једна смо од 11 школа из Србије која ће бити учесник међународног такмичења за најбољи ресурс из СТЕАМ домена, развијен од стране ученика и наставника у школама, под називом STEAM challenge, који ће бити организован током 2022. године.