Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2022/2023

13.09.2022.године

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 13.09.2022. године,

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 23.09.2022. године

Отварање понуда биће 28.09.2022. у 12:00 сати