Штампа

ПИСА 2022

Pisa.jpg

Teхничка школа ''Раде Металац'' је одабрана да по трећи  пут учествује у међународном ПИСА тестирању које је одржано 09. 3. 2022. у периоду од 10:00 до 14:00 часова.

ПИСА програм је програм евалуације образовних постигнућа који се спроводи од 2000. године у трогодишњим циклусима широм света. Основни циљ пројекта је да се испита у којој су мери млади оспособљени да користе информације приликом решавања проблема из свакодневног живота.

У ПИСА тестирању учествују ученици из 85 земаља света. У Републици Србији одабрано је 178 средњих стручних школа и гимназија и 15 основних школа.

У Техничкој школи ''Раде Металац'' у тестирању  је учествовало 38 ученика првог и другог разреда .

У организацију и спровођење ПИСА тестирања ангажовани су Татјана Динић као школски координатор, Стефан Николић и Саша Стојковић као тест администратори, Зоран Нешић, Никола Вучић, Мирјана Илић, Владимир Стаменковић и Милош Нешић као дежурни наставници.