Штампа

Аква комп

Аква комп - компијутер у акваријуму

Kontakt

АQUA-COMP  је јединствен и иновативан производ који представља спој акваријума и компијутера. Осим савременог изгледа,  радни век компијутера је знатно продужен због специјалног расхладног система. У акваријуму се не налази само компијутер већ и живи свет – рибице и биљке. Рибицама у акваријум живот није угрожен и безбедан је за руковаоца.

Опширније