Штампа

СУГЕСТИЈЕ ЗА АКТИВНОСТИ ОЦЕЊИВАЊА У ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ПЕРИОДУ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

Сугестије за активности оцењивања у предстојећем периоду учења на даљину